Pracownicy mówią o sobie

Philippe,
Kierownik Działu Logistyki

Moje zadanie to pilotowanie pracy podległego mi zespołu. Codziennie organizuję ich pracę: zarządzam celami, układam dla każdego bieżące zadania... Upewniam się, że zasady dotyczące bezpieczeństwa i jakości są respektowane. Jestem również członkiem zespołu – działamy wspólnie w celu zwiększenia produktywności. Aby utrzymać odpowiedni poziom motywacji, upewniam się, że każdy odpowiednio rozumie sens swojej pracy, podchodzi do niej z entuzjazmem i czerpie przyjemność z codziennych obowiązków. Udaje mi się to osiągnąć dzięki więzi jaka łączy mnie z moim zespołem – rozmawiam z nimi i wysłuchuję tego, co mają mi do powiedzenia. Nie unikam też pracy w terenie (pakowanie, numerowanie...). Rozwijam każdego z moich pracowników, aby byli coraz bardziej kompetentni. W ten sposób wszyscy czerpiemy korzyści: mamy dobre wyniki jako zespół i pracujemy w doskonałej atmosferze. Wyniki i atmosfera w pracy są ze sobą ściśle powiązane – nie można być efektywnym, jeżeli praca nie daje radości!


FERMER