Pracownicy mówią o sobie

Sabine,
Kontroler Finansowy

Mówiąc ogólnie, moja praca polega na kontrolowaniu zarządzania firmą. Zajmuję się sporządzaniem projektu budżetu grupy Promod i kontrolowaniem wszystkich wyników finansowych. Pomagam Kierownikom różnych działów planować pracę zgodnie z założeniami budżetowymi. Przywiązuję wielką wagę do mojej roli doradcy wobec Kierowników podejmujących decyzje strategiczne. O ile to możliwe, staram się zapobiegać załamaniom kondycji firmy, lub, jeżeli nie jest to możliwe, pomagam Kierownikom w przeprowadzeniu działań naprawczych. Doradzam im.

Daję proste i skuteczne narzędzia, które pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji niezbędnych do odpowiedniego prowadzenia firmy w danym kraju. Ponadto, co miesiąc sporządzam raport o sytuacji finansowej firmy. Na życzenie Kierowników przygotowuję również raporty bieżące: mogą one dotyczyć analizy rentowności, produktywności itp. Jestem zatem w stałym kontakcie ze wszystkimi działami Promod, dzięki czemu mogę lepiej zrozumieć globalne funkcjonowanie naszej firmy.


FERMER