Pracownicy mówią o sobie

Nadia,
Kierownik ds. Personalnych
we Francji

Kierowanie Działem Personalnym pozwala mi na kontakt z różnymi ludźmi i to właśnie mnie pasjonuje. Dzień może rozpocząć się od rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Sklepu, potem mogę zająć się np. przygotowaniem listy płac, aby następnie skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy lub np. zorganizować szkolenie dla zespołu danego sklepu. Celem mojej pracy jest przede wszystkim dbanie, aby pracownicy posiadali niezbędne kompetencje do wykonywania swoich zadań, aby mogli się rozwijać i awansować, a klientki były zadowolone ze świadczonych im usług.


FERMER