Pracownicy mówią o sobie

Barbara,
Kierownik Regionalny
en Francji

Moja praca polega na kontrolowaniu i wspomaganiu pracy Kierowników Sklepów w moim regionie oraz doradzaniu im we wszystkich aspektach naszego zawodu. Jestem odpowiedzialna za to, aby polityka i wartości Promod były przestrzegane we wszystkich moich sklepach. Regularnie sprawdzam obroty handlowe, sprawy administracyjne oraz jakość zarządzania zespołem.

Zanim objęłam aktualnie zajmowane stanowisko, byłam Kierownikiem Sklepu zatem doskonale rozumiem ich potrzeby. Spotykałam się z tymi samymi trudnościami oraz miałam te same doświadczenia. Czuję się więc osobą kompetentną do udzielania porad moim Kierownikom. Działamy razem i pomagam im osiągać coraz lepsze wyniki! Oczywiście nie jestem w stanie jednego dnia odwiedzić wszystkich sklepów, ale pozostaję w stałym kontakcie telefonicznym ze wszystkimi moimi podopiecznymi. Uważam, że to bardzo ważne, aby mieli pewność, że zawsze mogą na mnie liczyć. Wysłuchuję tego, co do mnie mówią, doradzam im, gratuluję sukcesów i zachęcam do działania, a czasami, jeżeli zachodzi taka potrzeba, udzielam reprymendy. Jednak zawsze mam na uwadze dobro zespołu oraz czuwam nad tym, aby obroty były wysokie, a klientki zadowolone.FERMER