Onze aanwervingspolitiek

Om onze internationale ontwikkeling verder te zetten en onze klanten blijvend tevreden te stellen, bieden wij talrijke carrièremogelijkheden aan. Wij zijn bijgevolg geïnteresseerd in profielen van alle nationaliteiten.

Wij werven personen aan die hun job als een passie ervaren, die wensen bij te leren en te evolueren dankzij het contact met de anderen en die onze waarden delen: enthousiasme en eenvoud, respect voor de ander en ploeggeest, professionalisme en creativiteit. Deze waarden zorgen ervoor dat bij Promod werk en gezelligheid, hoge eisen en glimlach hand in hand gaan.

FERMER